Dialogredskaber til brug i undervisningen

Her på siden finder du redskaber og undervisningsmaterialer, som organisationerne bag Kulturpakker har udviklet. De kan anvendes direkte i forbindelse med undervisningen før og efter de kunstneriske arrangementer samt til at sætte fokus på kunst og kultur i skolen. Vi håber, at I vil være med til at sprede redskaber og materialer til alle relevante faglærere, så alle kan integrere dem i årsplaner og i undervisningen.

Mødekoncept til afholdelse af personaleeftermiddag på skolen
Kulturpakker har i samarbejde med lærere og skoleledere i Haderslev, Kalundborg og Skanderborg kommuner udviklet et mødekoncept til afholdelse af personaleeftermiddage og afdelingsmøder på skolerne. Konceptet fungerer som frit tilgængelig inspiration og guide til at få et øget kendskab til - og fokus på - de kunstneriske oplevelser, der finder sted på jeres skole.
Find mødekonceptet i boksen til højre.

Forventnings- og Oplevelseskort
Kulturpakker har i samarbejde med lærere i Haderslev og Kalundborg udviklet forventnings- og oplevelselseskort - et redskab, der kan bruges til at skabe dialog om kunstneriske oplevelser i skolen. Forventnings- og oplevelseskortene kan bruges med dans, musik og teater, på tværs af fag, klassetrin og form – dvs. hvad enten der er tale om enkeltstående kunstoplevelser eller længerevarende forløb.
Det er et lettilgængeligt og overskueligt format, der samtidig skaber mulighed for at komme mere i dybden med - og opnå en større faglig forståelse for - den enkelte kunstneriske oplevelse.
Materialet er gratis og inkluderer også ’blanke’ kort, hvor det er muligt at videreudvikle det eksisterende. Forventnings- og oplevelseskortene kan enten printes ud eller bruges direkte på smartboardet.
Find kortene og guide til anvendelsen i boksen til højre.

Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialerne er blevet opdateret til nye fælles mål. Undervejs er fagkonsulenter i Undervisningsministeriet samt flere folkeskolelærere blevet inddraget, så materialerne bedst muligt taler ind i jeres verden og de nye krav, der er om læringsmål. Undervisningsmaterialer samt lyd- og videofiler finder I ved at trykke på det enkelte arrangement i jeres arrangementsplan.

Husk også hvis I har feedback og gode ideer til vores materialer, så er de mere end velkomne. Send til info@kulturpakker.dk