Underviserworkshops

I løbet af skoleåret afholder Kulturpakker og kommunen som regel et kursus for undervisere.
Kurset er for alle interesserede pædagoger og lærere i kommunen, og har et tværfagligt fokus, dvs. der skabes naturlige sammenhænge mellem kunstneriske genrer og mere traditionelle skolefag. På kurset undervises I typisk af en professionel kunstner, og der arbejdes med i faglige krydsfelter mellem f.eks. rap, rytme, poesi, dansk, historie eller dans, bevægelse, idræt, billedkunst, matematik.

Kontakt din kommunekontakt for information om og tilmelding til årets kursus.


Kursus for undervisere 2021-22