Skolekontaktens opgaver

"Elsker elsker elsker Kulturpakkeordningen. Det er det bedste, jeg som ny lærer i kommunen er blevet præsenteret for, og jeg elsker at være formidler. Jeg føler mig så heldig over, at jeg har haft rollen som kontaktperson på min skole i år." – lærer og kulturpakke-kontakt i Kalundborg Kommune.

Hver skole vælger en person, der er kontaktled til ordningen – og det er dig!

At være skolekontaktperson i Kulturpakker er både en sjov og ansvarsfuld opgave.

Som kontaktperson på din skole er du et meget vigtigt led i etableringen, formidlingen og afviklingen af alle kulturpakke-arrangementer.


Overordnet har kontaktpersonen ansvaret for skolens årlige Kulturpakkearrangementer fra planlægning til evaluering.

Det betyder, at det er kontaktpersonen, som kontakter kunstnerne angående forplejning, parkeringsforhold og hjælp til opstilling, tager imod kunstnerne på dagen – eller finder en anden til at gøre det. Kontaktpersonen har desuden ansvaret for, at skolen har et brugbart lokale og sørger for, at faglærerne har modtaget evt. undervisningsmateriale, så de kan sikre eleverne den bedst mulige indgang til og udbytte af arrangementet.


Det er også skolekontaktpersonen, som har ansvar for, at hvert kulturpakke-arrangement evalueres.

Du finder alle kontaktoplysninger, arrangementsplaner, undervisningsmaterialer og evalueringsfunktionen på skolens personlige side her på kulturpakker.dk. Du skal være logget ind på siden med skolens brugernavn (skolens email-adresse) og kodeord for at få adgang til skolens personlige side.

Tjekliste

Husk at:

  • Log ind, og skaf overblik over skolens arrangementer
  • Undersøg, hvilke elever og voksne, der skal deltage i det enkelte arrangement
  • Informér øvrigt personale på din skole – og inddrag evt. skolens KulturCrew
  • Book lokaler til arrangementerne
  • Kontakt kunstnerne og afstem forventninger til besøget
  • Fordel evt. undervisningsmateriale
  • Evaluér arrangementet
  • Giv stafetten videre, hvis du stopper som kontaktperson

Download tjekliste med yderligere informationer her