Arrangementer

Type Dato Kunstner Produktion Sted Kommune Besøgsskoler Målgruppe
Danseforløb 19/3/15 11.45 Uppercut Danseteater Atlas Virring Skole Skanderborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 20/3/15 08.45 Uppercut Danseteater Atlas Virring Skole Skanderborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 20/3/15 11.45 Uppercut Danseteater Atlas Den Fri Hestehaveskole Skanderborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 9/4/15 10.00 Uppercut Danseteater Atlas Dueholmskolen Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 9/4/15 12.00 Uppercut Danseteater Atlas Dueholmskolen Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 10/4/15 09.00 Uppercut Danseteater Atlas Dueholmskolen Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 10/4/15 11.50 Uppercut Danseteater Atlas M.C.Holms Skole Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 13/4/15 09.50 Uppercut Danseteater Atlas M.C.Holms Skole Morsø Se skoler
Nordmorsskolen
0. - 6. kl.
Danseforløb 13/4/15 11.50 Uppercut Danseteater Atlas M.C.Holms Skole Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 14/4/15 08.35 Uppercut Danseteater Atlas Øster Jølby Skole Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 14/4/15 10.35 Uppercut Danseteater Atlas Øster Jølby Skole Morsø Se skoler
Ørding Friskole
0. - 6. kl.
Danseforløb 15/4/15 11.30 Uppercut Danseteater Atlas Øster Jølby Friskole Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 15/4/15 09.00 Uppercut Danseteater Atlas Bjergby Friskole Morsø Se skoler
Sundby Friskole
0. - 6. kl.
Danseforløb 16/4/15 12.15 Uppercut Danseteater Atlas Sydvestmors Friskole Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 16/4/15 09.00 Uppercut Danseteater Atlas Lødderup Friskole Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 17/4/15 10.00 Uppercut Danseteater Atlas Sydmors Skole og Børnehus Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 17/4/15 12.00 Uppercut Danseteater Atlas Sydmors Skole og Børnehus Morsø - 0. - 6. kl.
Danseforløb 16/3/15 10.15 Uppercut Danseteater Atlas Hvidebækskolen Kalundborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 16/3/15 12.15 Uppercut Danseteater Atlas Hvidebækskolen Kalundborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 17/3/15 12.00 Uppercut Danseteater Atlas Kalundborg Friskole Kalundborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 17/3/15 09.15 Uppercut Danseteater Atlas Ørslev Skole Kalundborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 18/3/15 10.30 Uppercut Danseteater Atlas Årby Skole Kalundborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 18/3/15 12.45 Uppercut Danseteater Atlas Årby Skole Kalundborg - 0. - 6. kl.
Danseforløb 15/5/14 08.05 Uppercut Danseteater Atlas Nustrup, Fællesskolen Sommersted - Nustrup Haderslev - 0. - 6. kl.
Danseforløb 15/5/14 11.00 Uppercut Danseteater Atlas Sommersted, Fællesskolen Sommersted - Nustrup Haderslev - 0. - 6. kl.