Hvem står bag Kulturpakker

Dansehallerne, Teatercentrum og LMS - Levende Musik i Skolen står bag Kulturpakker.

Alle tre parter er nationale kompetencecentre, der har forpligtelser på deres område og støttes af midler fra Statens Kunstfond og Kulturministeriet. De tre kompetencecentre har alle mange års erfaring med at formidle udøvende, performativ kunst til børn.

Dansehallerne er nationalt kompetencecenter, som har forskellige opgaver i forhold til dans som kunstart. På børne- og ungeområdet er en af Dansehallernes fornemmeste opgaver at skabe mulighed for, at børn og unge i hele landet møder dans som kunstnerisk udtryk, enten som publikum eller som udøvere. I tæt samarbejde med kommuner og institutioner udvikler og igangsætter Dansehallerne derfor tiltag og projekter til daginstitutioner, skoler og på fritidsområdet. Al dans varetages af professionelle dansere tilknyttet Dansehallerne.
Læs mere på dansehallerne.dk

LMS – Levende Musik i Skolen er nationalt kompetencecenter for børn og unges møde med den levende, professionelle musik. LMS producerer, udvikler og formidler professionelle koncerter af høj kvalitet til børn og unge og arbejder ud fra et princip om kvalitet i alle led. Derfor er det med fokus på kunstnerisk kvalitet, formidling og genrebredde, at LMS arrangerer turneer og festivaler. LMS ønsker at tænde gnister af musikalsk begejstring og interesse, livsglæde og refleksion hos børnene gennem mødet med den professionelle musik.
Læs mere på www.lms.dk

Teatercentrum er nationalt kompetencecenter, hvis formål er at synliggøre professionelt teater for børn og unge. Teatercentrum formidler information om teatre, forestillinger og refusion til skoler og institutioner. Dette gøres bl.a. via sæsonkataloget Den Røde Brochure, som er en oversigt over refusionsberettigede forestillinger og via www.børneteateravisen.dk, der bl.a. bringer anmeldelser og debatterer branchens vilkår. Desuden arrangerer Teatercentrum i april måned Festival – Teater for Børn og Unge, hvert år i samarbejde med en ny værtskommune.
Læs mere på www.teatercentrum.dk