Hvem står bag Kulturpakker

Dansehallerne, Teatercentrum og LMS - Levende Musik i Skolen står bag Kulturpakker.

Alle tre parter er nationale kompetencecentre, der har forpligtelser på deres område og støttes af midler fra Statens Kunstfond og Kulturministeriet. De tre kompetencecentre har alle mange års erfaring med at formidle udøvende, performativ kunst til børn.

Dansehallerne er et nationalt center for dans og koreografi, som fokuserer på at præsentere og co-producere danske og internationale produktioner for alle aldre. Dansehallerne er et mødested for det danseinteresserede publikum og de professionelle i branchen. Herfra formidles viden om dansen, og vi diskuterer højt og lavt – introducerende såvel som i dybden. Dansehallerne udvikler og igangsætter tiltag og projekter, der giver mulighed for at publikum – heriblandt børn og unge i Danmark – møder dans som kunstart og udtryk.

Læs mere på dansehallerne.dk


LMS – Levende Musik i Skolen er et nationalt kompetencecenter, hvis primære formål er at arrangere kvalitetssikrede, professionelle skolekoncerter for alle landets grundskoleelever. LMS er Danmarks største koncertarrangør og sikrer med godt 3000 årlige koncerter over 350.000 børn og unge adgang til en uvurderlig skat af musikalsk kulturarv uanset geografi, opvækstbetingelser og eventuelle særlige behov. LMS ønsker gennem mødet med musikken at bidrage til elevernes opvækst og skoletid med dannelse, læring, fællesskab, glæde og gnister af musikalsk begejstring.

Læs mere på www.lms.dk


Teatercentrum i Danmark er et nationalt kompetencecenter, hvis formål er at synliggøre professionelt teater for børn og unge. Teatercentrum formidler information om teatre, forestillinger og refusion til skoler og institutioner. Dette gøres bl.a. via sæsonkataloget Den Røde Brochure, som er en oversigt over refusionsberettigede forestillinger og via nyhedsportalen www.teateravisen.dk, der bl.a. bringer anmeldelser og debatterer branchens vilkår. Desuden arrangerer Teatercentrum workshops, og hvert år i april måned finder KLAP - teaterfestival for små og store sted; dette er faktisk verdens største festival af sin slags, og den arrangeres hvert år af Teatercentrum i samarbejde med en ny værtskommune.

Læs mere på www.teatercentrum.dk og på www.klap.nu