Se film om værdien af at have Kulturpakker

Med Kulturpakker kan danske kommuner sikre, at alle børn og unge møder professionelle kunstneriske kvalitetsoplevelser i deres hverdag. Men hvad får man som kommune ud af det?
Se hvad vores samarbejdspartnere siger om Kulturpakker på siden her.
 

Jeg synes, det er en fantastisk ordning, og vores elever har haft stor fornøjelse af de kulturelle oplevelser, de har fået!

– Marianne Uth, lærer i Skanderborg kommune.

De kulturelle tilbud er med til at udvikle børnene og styrke andre kompetencer end dem, der normalt bliver udviklet i dagens skole.

– Niels Glasdam, lærer, Haderslev kommune.

Kulturpakke-initiavet er en løftestang for de kulturelle islæt i skolen.

– Bo Lorenzen, lærer i Haderslev kommune.

Kulturpakker giver inspiration og medvirker til en udvidet dialog.

– Susanne Rex Jensen, Skoleleder i Haderslev kommune.

Dejligt med super professionelle skuespillere. Børnene var meget optaget af stykket. En fornøjelse med kunst af høj kvalitet.

– Helle Bettina Johansen, lærer ved Skolen ved Stadion, Haderslev.

Hvis der er noget, der er vigtigt, er det noget kunst og kultur, der kan lagre sig i børnene, og de kan tage med sig i deres liv.

- Søren Vind, Børnekulturkonsulent Kalundborg

Når man kommer ind i det engagerede møde mellem en kunstner og nogle børn, opstår der nogle ting, vi ikke kan som lærere og pædagoger.

- Søren Kæstel, skoleleder Årby Skole, Kalundborg.

Når vi prioriterer, at børnene møder professionelle kunstnere, er det fordi vi tror på, at det påvirker børnene i en positiv retning, der åbner deres begrebsverden for nye måder at opleve på.

- Bente Hornbæk, Kultur- og Planchef i Skanderborg Kommune.

Børnene var ekstremt glade for oplevelsen, da de selv var medvirkende. Mange var overrasket over at timen gik så hurtig. De var klar til mere.

- Martin Marchl, lærer på Låsby skole Skanderborg